DESIGUALDADES DE XÉNERO EN TEMPOS DE COVID

Nesta sétima edición centrámonos en visibilizar o impacto da actual crise sanitaria, social e económica nos ámbitos da violencia de xénero e da traxectoria investigadora das mulleres; así como a importancia da aposta por unha docencia universitaria con perspectiva de xénero.

10 e 11 de xuño de 2021

Mulleres, investigación e COVID

10 de xuño, mañá

(igualdade@uvigo.gal)

Violencias contra as mulleres

10 de xuño, tarde

(oficina.igualdade@udc.gal)

Perspectiva de xénero na docencia universitaria

11 de xuño, mañá

(oix@usc.gal)