Epistemoloxías feministas en acción

Nesta oitava edición centrámonos en reflexionar sobre a orixe e evolución da orde política patriarcal e o seu impacto na andamiaxe cultural, institucional e cognitiva da nosa sociedade e das nosas universidades. Nestas xornadas preténdese reflexionar, dende unha mirada crítica feminista, sobre o actual contexto multicrise (guerra en Europa, crise medioambiental, feminización global da pobreza, crise financieira, etc) e o impacto que está a xerar na violencia de xénero e machista, na ciencia e na academia e tamén nos contidos docentes universitarios

9 de xuño de 2023

Universidade de Vigo
Edificio Redeiras. Campus de Vigo

Animación coa imaxe das VIII Xornadas XUGeX

Obxectivos:

  • Impulsar a aplicación da transversalidade de xénero como un criterio de calidade académica.
  • Intercambiar experiencias entre o persoal docente e investigador que xa integre a perspectiva de xénero na súa práctica docente e/ou investigadora e quen teña interese en incorporala.
  • Potenciar experiencias innovadoras que inclúan a perspectiva de xénero como un eixe de traballo.
  • Promover a creación de redes de colaboración multidisciplinares para integrar a perspectiva de xénero na actividade universitaria.

Nesta edición centrámonos en visibilizar o impacto do actual escenario multicrise nos ámbitos da violencia de xénero e da traxectoria investigadora das mulleres; así como a importancia da aposta por unha docencia universitaria con perspectiva de xénero.

Áreas temáticas:

A presentación de propostas será a través do envío do formulario de comunicación aos seguintes enderezos electrónicos, dependendo da área temática:

Violencias contra as mulleres (oficina.igualdade@udc.gal)

Mulleres, ciencia e investigación (igualdade@uvigo.gal)

Perspectiva de xénero na docencia universitaria (oix@usc.gal)

Prazo límite para presentar propostas de comunicación: 28 de abril de 2023 (ampliado o prazo ata o 8 de maio)