Inscrición

Inscrición gratuíta.

Entregarase diploma acreditativo de asistencia ás persoas inscritas. Será remitido por correo electrónico. 

Fin de prazo de inscrición: 10 de xuño ás 9:15 h