Programa – sesión póster

Edificio Redeiras. Universidade de Vigo
9 de xuño de 2023

Epistemoloxías feministas en acción

15:00 · 16:00 h. Sesión póster

Mesa “Perspectiva de xénero na docencia universitaria”

 1. Accións formativas sobre perspectiva de xénero no Plan de Acción Titorial da Escola de Enfermería de Pontevedra.
  Claudia González López (Uvigo); Irene Garay Martínez (Uvigo); María Dolores Rodríguez García (Uvigo); Mª Paz Diéguez Montes (Uvigo).
 2. Tecnoloxía Educativa con lentes violetas: unha experiencia de ensino-aprendizaxe na universidade.
  Uxía Reguiera (USC); Ángela González-Villa (USC); Adriana Gewerc (USC).
 3. Retos para introducir a perspectiva de xénero na docencia universitaria.
  Raquel Gandón Chapela (Uvigo); Mar Fernández Cendón (Uvigo).
 4.  Género y enseñanza de las ciencias: exploración de las concepciones de profesoras chilenas en formación inicial.
  Daniela Barría-Díaz (Universidad Austral de Chile); Tamara Amorín de Abreu (Uvigo); Azucena Arias Correa (Uvigo); María Álvarez Lires (Uvigo).

Mesa “Violencia contra as mulleres”

 1. Percepción del estudiantado de la Fac. de Ciencias del Deporte y de la Educac. Física sobre la violencia de género.
  Anxo Lens Vales (UDC); María José Mosquera González (UDC); María Paula Ríos de Deus (UDC).
 2. Perspectiva de xénero no tratamento de drogodependencias segundo o contexto socioeconómico.
  Belén Augusto-Graña (UB); Ernesto Sierra Terrádez (UB).
 3. Mapa de localización de las mujeres mayores de 65 años víctimas de violencia de género.
  Carlos Ferrás Sexto (USC); María José Ginzo Villamayor (USC); Yolanda García Vázquez (UVigo).
 4. La violencia contra las mujeres mayores, una doble discriminación.
  Milagros Otero Parga (USC).
 5. O matrimonio forzado como unha forma de violencia contra as mulleres.
  Natalia Seco García (USC).
 6. Mitos misóxinos: revictimización no proceso de denuncia da violencia machista en Galicia.
  Sabela Pérez Martín (UVigo); Iria Vázquez Silva (UVigo); Carmen Verde Diego (UVigo).

Mesa “Mulleres, ciencia e investigación”

 1. Contra a fenda de xénero en innovación: fomento de vocacións femininas en Aeroespaciais.
  Mª de las Nieves Lorenzo González (UVigo); Mª Inés Álvarez Fernández (UVigo); Encina Calvo Iglesias (USC).
 2. Impacto de género por los estímulos económicos en los usos del tiempo del profesorado universitario en México.
  Eva Aguayo Lorenzo (USC); Rosalía Susana Lastra Barrios (UGTO); Nélida Lamelas Castellanos (USC).
 3. Alumnas e alumnos ante a irrupción de ChatGPT.
  Andrea Martínez Salgueiro (USC); Lucía Rey-Ares (USC); Sara Fernández-López (USC).
 4. Dinámicas xenerizadas e desigualdades de xénero na CC Pca. O impacto da fenda de xénero nas revistas cientícas.
  Susana Basanta Díaz (USC).
 5. TFG con perspectiva de xénero nas disciplinas CTEM.
  Encina Calvo Iglesias (USC).
 6. Identicación da percepción da dor menstrual en estudantes da Universidade da Coruña.
  Zeltia Naia (UDC).
 7. As investigacións sobre xénero e medioambiente diante da crise mundial e as súas repercusións na educación cientíca.
  Tamara Amorín de Abreu (UVigo); Mari M. Álvarez Lires (UVigo); Daniela Barría Díaz (UACH); Azucena Arias Correa (UVigo).
 8. ¿Tiene género el CP?
  Natalia Torres Cadavid (UVigo); Virxilio Rodríguez Vázquez (UVigo).
 9. Ideoloxía, muller e diccionario. Algúns proxectos galegos recentes.
  María Teresa Sanmarco (USC).